O NÁS

Časopis Sokolík je tvorený žiakmi našej školy - Základnej školy na Sokolíkovej ulici v Bratislave. Začína svoj tretí level. Tentokrát vo virtuálnej podobe, je ale možné ho vytlačiť do .pdf, prelistovať a prečítať. Pri tvorbe časopisu sme využili ponuku TASR využívať digitálne prostredie projektu "TASR do každej školy", v rámci ktorého agentúra sprístupnila všetky svoje servisy pre všetky školy na Slovensku a ktoré nám približuje profesionálnu tvorbu časopisu. Projekt ponúka bezodplatné využívanie agentúrnych servisov TASR pre všetky školy na Slovensku s možnosťou využitia servisov na vyučovanie, tvorbu školských médií, ale i na tvorbu učebníc, interaktívnych vzdelávacích obsahov či iné nekomerčné účely. Prvé číslo nášho časopisu je tematicky zamerané na celoročný školský projekt Lipa - strom Slovanov, ale chce upútať čitateľov aj inými zaujímavosťami zo školy aj mimo školy. A hlavne podeliť sa s veselými školskými príhodami, anekdotami, nevšednými udalosťami ...