Mobily a rakovina: Nová štúdia vzbudila obavy

Americkí výskumníci zverejnili predbežné výsledkynovej štúdie vplyvu žiarenia mobilných telefónov na potkany. Hoci závery autorov sú zatiaľ provizórne, vyvolali v médiách značný rozruch, pretože naznačili karcinogénny účinok. Recenzenti práce ako aj nezávislí odborníci však varujú, že zistenia štúdie sú problematické a nejednoznačné.

Štúdia uskutočnená v rámci Národného toxikologického programu (NTP) bola vykonaná na potkanoch. Výskumníci zvieratá rozdelili do skupín po 90 jedincov a niektoré skupiny umiestnili do špeciálnych miestností. V nich na telá hlodavcov rovnomerne vplýval jeden z dvoch typov žiarenia používaného v mobilných telefónoch, a to 9 hodín denne.

Niektoré zvieratá vystavili žiareniu s intenzitou 1,5 wattu na kilogram hmotnosti, čo je tesne pod povolenou hranicou podľa americkej komisie FCC. Iné čelili dvojnásobku alebo až štvornásobku tejto hodnoty. Týmto podmienkam ich vedci vystavovali od obdobia pred narodením až do veku dvoch rokov.

Výskumníci napokon porovnali výskyt mozgových nádorov gliómov a vzácnych nezhubných nádorov srdca neurinómov u jednotlivých skupín. Zistili, že u zvierat, ktoré boli žiareniu vystavené, došlo k zvýšenému výskytu oboch typov. V  skupinách vystavených najpoužívanejšiemu typu žiarenia sa gliómy vyskytli (rátajúc samce a samice dokopy) v 1,7 % populácie a neurinómy u 1,8 %.

Zdieľaj článok:

Autor článku:

Valter Cingel

Komentáre

K tomuto článku neexistujú žiadne komentáre